Hier vind je meer info over de 7 bibliotheken voor de Essense basisscholen

Kinderen en boeken dichter bij elkaar brengen doen we door in elke basisschool een schoolbib uit te bouwen.

De meeste lagere scholen hadden al een collectie boeken, maar vaak zit er weinig variatie in het aanbod of is een deel verouderd.  

De bib helpt scholen bij het in kaart brengen en opschonen van hun collectie. We doen aanbevelingen aan de scholen om hun collectie naar een hoger niveau te tillen. Bij het samenstellen van de collecties geven we ook voldoende inspraak aan leerlingen en leerkrachten.

De boekencollecties van de scholen worden aangevuld met boeken uit de grote wisselcollectie van de bib èn met aankopen van nieuwe boeken. Het projectbudget voorziet hier € 40000.

Op het einde van schooljaar 2022 willen we dat elke Essense lagere school zeven degelijke leesboeken per leerling in een eigen schoolbib heeft staan.

Die collectie zal de komende jaren nog groeien en wordt vanaf 2023 ook jaarlijks door de bib aangevuld en opgefrist.

Die boeken kunnen ontleend worden via een zelfuitleenbalie, net zoals in de hoofdbib. Zo kunnen kinderen makkelijk boeken ontlenen uit hun schoolbib, maar hun ontleenpas werkt ook in de gemeentelijke bibliotheek waar ze nog véél meer boeken vinden.

Via die zelfuitleentoestellen in de scholen kunnen wij mee volgen welke boeken in de smaak vallen en welke minder gekozen worden.

Door samen na te denken, komen we steeds meer tot een schoolbib volledig op maat van de leerlingen.