Ontdek hoe je materialen kan ontlenen van andere bibliotheken.

Materialen die wij niet bezitten kan je aanvragen bij andere Vlaamse openbare bibliotheken (interbibliothecair leenverkeer, IBL).

Bij aanvraag betaal je 2,50 € per document. Gemiddelde leveringstermijn is 7 werkdagen.

Vul het aanvraagformulier in en bezorg dit aan de balie of mail het naar bib@essen.be.

 

Een interbibliothecaire aanvraag (IBL) kan ook gericht worden aan niet-openbare of buitenlandse bibliotheken. In dit geval overleggen we met de betreffende bibliotheek en met de aanvrager vooraf over de te betalen kosten.