Met de leesfoto's krijg je een beter zicht op het leesbevorderingsproject Essen leest !

De onderwijscoaches van het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) maken in de verschillende fases van het project ‘leesfoto’s’.

Een leesfoto vat de stand van zaken samen betreffende het huidige leesonderwijs.

Uitgaande van die foto werken de coaches samen met de school een actieplan uit en begeleiden hen bij het uitvoeren ervan.

Uit de leesfoto van november 2020 bleek dat er inderdaad een grote behoefte is aan (nog) méér leesbevorderend werken in het basisonderwijs.

Met de betrokkenheid gaat het vrij goed maar toch haalt één derde van de leerlingen het vereiste technisch leesniveau niet.

Op de bibwebsite vind je verder een overzicht van het project en een uitgebreid rapport (80 p.) over de leesfoto van november 2020.

Naargelang het project vordert worden er meer leesfoto's gemaakt zodat we kunnen vaststellen hoe en in welke mate we onze doelen halen. Ook van die leesfoto's vind je later rapporten via de bibwebsite.