Hier vind je een korte beschrijving van een tweejarig leesbevorderingsproject.

Kinderen stimuleren om te lezen: dat is het streefdoel van het project Essen leest!

Essen leest! is een leesbevorderingsproject voor de Essense basisscholen.

Het project wordt gedragen door de samenwerking tussen 4 partners: de gemeente en de bib, de 6 Essense basisscholen, het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) en Iedereen Leest vzw.

Dit project steunt op twee pijlers:

- een intensieve samenwerking tussen de scholen en de bib om schoolbibliotheken uit te bouwen met een kwaliteitsvol boekenaanbod voor leerlingen tussen 6 en 12 jaar

- professionele begeleiding door de coaches van CEGO bij het versterken van duurzaam leesonderwijs in de scholen.

Het project wordt aangestuurd door een stuurgroep en opgevolgd op het terrein door een trekkersgroep.

 

Stukje geschiedenis: het Vlaamse departement onderwijs wil lezen op school stimuleren. Zomer 2020 werden subsidies beloofd voor samenwerkingsprojecten tussen school en bibliotheek.

Een snel schakelende projectgroep binnen de beheerraad van de bib zorgde voor een subsidiedossier dat het gemeentebestuur succesvol indiende. In september 2020 ging het project Essen leest ! van start. Het project loopt tot augustus 2022.