Verneem hier meer over de werking en samenstelling van de beheerraad van de bib.

PAGINA ONDER CONSTRUCTIE

 

De beheerraad van de gemeentelijke openbare bibliotheek adviseert en beslist in verband met de beleidsplanning en het dagelijks beheer van de bibliotheek. Deze beheerraad is paritair samengesteld uit afgevaardigden van de gemeenteraad en uit vertegenwoordigers van de gebruikers.

De beheerraad werd in april 2019 opnieuw worden samengesteld voor een volgende bestuursperiode van zes jaar:

voorzitter Edgard Meuleman

ondervoorzitter Jokke Hennekam

leden (aan te vullen)

 

Vertegenwoordigers gemeentebestuur:

Helmut Jaspers, schepen cultuur

Wekke Buyens, cultuurbeleidscoördinator

Eddy Van Laerhoven, bibliothecaris en verslaggever