Hier kan je de belangrijkste documenten over de bibwerking terugvinden.

Reglementen

dienstreglement

retributiereglement

dienstreglement wisselcollectie

organiek reglement beheerraad

 

Jaarverslagen

2016

2017

 

Notulen beheerraad

24 januari 2018

6 juni 2018 met bijlage over collectiebeheer

3 oktober 2018

De notulen van de vorige jaren zijn op aanvraag te verkrijgen.