Boek
Nederlands

Het communistisch manifest

Karl Marx (auteur), Friedrich Engels (auteur), Hans Driessen (vertaler)
Partijprogramma van de Communistische Partij in het midden van de negentiende eeuw.
Titel
Het communistisch manifest / vertaald en van een nawoord voorzien door Hans Driessen
Auteur
Karl Marx Friedrich Engels
Vertaler
Hans Driessen
Taal
Nederlands
Oorspr. taal
Duits
Oorspr. titel
Manifest der kommunistischen Partei
Uitgever
Amsterdam: Boom, 2021 | Andere uitgaves
79 p. : ill.
ISBN
9789024438822 (paperback)

Besprekingen

In december 1847 aanvaardde de internationale Bond van Communisten het 'Manifest van de Communistische Partij', opgesteld door Karl Marx en Friedrich Engels in Marx' toenmalige ballingsoord Brussel, als zijn officiële programma. De Bond erkende Marx hiermee als de belangrijkste theoreticus van de communistische beweging en bekrachtigde diens verzet tegen de conspiratieve stromingen binnen het communisme. Marx en Engels wilden de revolutionaire arbeidersbeweging een stevige theoretische basis geven door aan te tonen dat de ondergang van de bourgeoisie en de overwinning van de arbeidersklasse vanuit economisch en historisch oogpunt 'onvermijdelijk' zijn. Deze theoretische analyse zetten ze in nog relatief rudimentaire vorm uiteen in Het communistisch manifest.
Hun optimistische toekomstbeeld baseren Marx en Engels op twee tendenzen die ze in het industriële kapitalisme van het midden van de negentiende eeuw waarnemen: de voortschrijdende 'verpaupering' en de 'revolutionaire ee…Lees verder
In 1848 verscheen 'Het communistisch manifest' van Karl Marx (1818-1883) en Friedrich Engels (1820-1895), als politiek pamflet uitgegroeid tot een van de invloedrijkste politieke geschriften. Tussen de bekende openingszin: 'Er dwaalt een spook door Europa' en de slotregel: 'Proletariërs van alle landen, verenig je!' geven Marx en Engels in kort bestek hun analyse van de maatschappelijke klassentegenstellingen, waaraan zij het politieke programma van de communistische leer koppelen. Eind negentiende eeuw verscheen de eerste vertaling in het Nederlands; daarna volgden nog drie vertalingen (de meest recente dateert al weer uit 1933). Nu (2015) is eindelijk een aan deze tijd aangepaste Nederlandse vertaling verschenen. Daarnaast bevat de uitgave zeven in de tweede helft van de negentiende eeuw geschreven voorwoorden: twee van Marx/Engels en, na het overlijden van Marx, nog vijf door Engels geschreven inleidingen bij vertalingen. Hoewel het communisme zijn aantrekkingskracht grotendeels he…Lees verder

Over Karl Marx

Karl Heinrich Marx (Trier, 5 mei 1818 – Londen, 14 maart 1883) was een Duits denker die de (politieke) filosofie, de economie, de sociologie, de journalistiek en de historiografie sterk heeft beïnvloed. Hij was een grondlegger van de arbeidersbeweging en een centraal figuur in de geschiedenis van het socialisme en het communisme. Marx woonde en werkte in Duitsland, in Frankrijk, in België, en Engeland. Zijn bewogen leven deelde hij met zijn vrouw Jenny von Westphalen en met zijn vriend Friedrich Engels, die hem zijn hele leven steunde – ook financieel – en die na Marx' dood zijn werken persklaar maakte.

Als Marx' belangrijkste werk wordt meestal Das Kapital (of in het Nederlands: Het Kapitaal) beschouwd. Daarnaast is zijn Communistisch Manifest (met Friedrich Engels) wereldberoemd.

Op het werk en de denkbeelden van Karl Marx (en Friedrich Engels) is het marxisme gebaseerd.

Biografie

Lees verder op Wikipedia