Dringende mededeling

Uw bib is OPEN voor zelfuitleen. Leeszaal en internet nog NIET beschikbaar.

Boeken mogen in de inleverschuif of kan je zelf innemen aan de uitleenbalies.

Wil je toch de uitleentermijn verlengen ? Dat kan best online maar ook per e-mail of telefonisch.

Direct aan de slag

uw bib is OPEN voor zelfuitleen

uw bib is OPEN voor zelfuitleen