Bib Essen

Veel gestelde vragen

Antwoorden op de meest gestelde vragen vind je in onze praktische wegwijzer; info over Mijn Bibliotheek vind je hier. Beide folders zijn ook verkrijgbaar aan de balie.

 

Lidmaatschap : tot en met 18 jaar is lid worden gratis. Vanaf 19 jaar betaalt je 5€ per jaar, indien je niet in Essen woont wordt dit 10€. Je lidmaatschap is 12 maanden geldig.

Uitlenen :  je kunt maximum 10 werken per kaart uitlenen, waarvan maximum 5 audiovisuele materialen. De uitleentermijn voor boeken, tijdschriften, strips en puzzels is 4 weken. Voor dvd's en cd-roms is dit 2 weken. Begin- en einddatum staan vermeld op je lenersticket. Met uitzondering van het interbibliothecair leenverkeer (IBL) is uitlenen gratis. Kinderen kunnen geen materialen uit de collectie voor volwassenen lenen, maar volwassenen kunnen wel uit de jeugdcollectie lenen.

Verlengen : je kunt de uitleentermijn maximum twee keer verlengen, maar enkel binnen de uitleentermijn en op voorwaarde dat het uitgeleende niet gereserveerd werd. Verlengen is gratis. Je kan verlengen via telefoon, e-mail, internet (Mijn Bib) of aan de balie. Telefonisch verlengen kan tijdens de openingstijden van de bib

Boete : vanaf de eerstvolgende dag na het verstrijken van de uitleentermijn begint de boete-berekening te lopen. Je betaalt 0,50€ per werk en per week. Als je een boete niet betaalt en/of materialen niet inlevert kan je geen materialen meer lenen.

Herinneringen : je ontvangt een brief 7, 14 en 21 dagen na het verstrijken van de uitleentermijn; met een geldig email-adres word je 3 dagen vooraf verwittigd per mail.

Reserveren : je kunt maximum 4 titels gratis reserveren. 

Verloren - gestolen : bij verlies of totale beschadiging moet de lener de kostprijs van het werk betalen verhoogd met een bedrag van 5€ administratiekosten. Bij gedeeltelijke beschadiging bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Internet : je kunt internet gebruiken op voorwaarde dat je over een geldige bibliotheekkaart beschikt. De surftijd bedraagt maximum 60 minuten. Reserveren is aanbevolen. Internet is gratis; alleen voor afdrukken/kopiëren betaal je 0,30€ (A4, zwart/wit) per afdruk. Maximum 25 stuks. Je kan ook de bibcatalogus via internet raadplegen.