Bib Essen

Beheerraad

De beheerraad van de gemeentelijke openbare bibliotheek voert de beleidsplanning en behartigt het dagelijks beheer van de bibliotheek. Deze beheerraad is paritair samengesteld uit afgevaardigden van de gemeenteraad en uit vertegenwoordigers van de gebruikers.

De verslagen van de beheerraad vindt u op deze website onder Bib-beheer / Documenten.

De beheerraad werd in april 2013 opnieuw samengesteld voor de volgende bestuursperiode van zes jaar.

 

Leden (toestand op 11 januari 2017):

Jokke Hennekam, schepen cultuur

Ines van Tichelt, voorzitter

Pieter Verhoeven, ondervoorzitter

Karen Anthonissen; Christina Backx; Petra Bakx; Dominique Bax;

Agnes Broos; Thierry Coppin; Reinhilde Croonen; Majanke Have;

Siegfried Heylen; Ingrid Loos; Veerle Scheers; Frans Schrauwen;

Jan Suykerbuyk; Leo Suykerbuyk; Brigitte Van Aert; Geert Vandekeybus.

 

Vertegenwoordigers bibliotheek:

Lieven Deckers, afdelingshoofd cultuur en vrije tijd

Geert Rutten, bibliothecaris-verslaggever

Eddy Van Laerhoven, assistent-dienstleider