Bib Essen

Basisonderwijs

Makkelijk Lezen Plein: een gevarieerde collectie met aandacht voor kinderen met leesproblemen, dyslexie en concentratieproblemen. Meer info in de folder.

Sprokkelen : gedurende het schooljaar kunnen leerkrachten samen met hun leerlingen boeken ontlenen. De bib voorziet steeds voldoende mogelijkheden om de werking en de collectie te leren kennen.

Wisselcollectie MINI: de bib biedt de scholen de gelegenheid om per thema en per klas een collectie boeken te ontlenen. Op vraag van de leerkracht stellen de bibmedewerkers het pakket samen. Eén week na de aanvraag haalt de leerkracht de collectie op in de bib. Deze collectie wordt ontleend voor één volledig trimester. Meer info op de betreffende pagina.

Wisselcollectie MAXI: de basisscholen van Essen kunnen gebruikmaken van een collectie materialen van max 350 stuks. De bib stelt de collectie samen in overleg met de scholen. De uitleentermijn bedraagt min. 3 maanden tot max. 1 schooljaar. Meer info op de betreffende pagina.

Jeugdboekenmaand: tijdens de jaarlijkse jeugdboekenmaand (februari/maart) kunnen de scholen deelnemen aan een speciaal uitgewerkt programma met klasbezoeken.

Kinder- en Jeugdjury: de kinderen die zetelen in de kinder– en jeugdjury bespreken en beoordelen - samen met de begeleiders - ongeveer tien boeken. Voor de bijeenkomsten raadpleeg je best de folder (momenteel nog niet beschikbaar voor KJJ 2017).