Bib Essen

Overzicht

De bib van Essen zorgt voor een gevarieerd en geactualiseerd aanbod van fictie en non-fictie, zowel voor volwassenen als voor jongeren.

De uitleentermijn bedraagt 4 weken (DVD's: 2 weken) en kan twee keer verlengd worden op voorwaarde dat de materialen niet door andere lezers werden gereserveerd.

Volwassenen: romans, informatieve boeken, tijdschriften, strips, luisterboeken, makkelijk lezen boeken, grootletterboeken (raadpleeg de folder), taalcursussen, cd-rom's, DVD's, reisvideo's.

Jongeren: prentenboeken, kinder- en jeugdliteratuur, informatieve boeken, puzzels, strips, tijdschriften, luisterboeken, makkelijk lezen boeken, cd-rom's, DVD's, ...

en een uitgebreide ondersteuning van kinderen met leesproblemen op het Makkelijk Lezen Plein.

Raadpleging in de bibliotheek: tijdschriften en kranten, digitale kranten en krantenarchieven, internet.

Interbibliothecair leenverkeer (IBL): materialen die niet in de bib van Essen beschikbaar zijn kunnen bij andere bibliotheken worden aangevraagd via interbibliothecair leenverkeer (IBL).

Digitale bib: gratis internet en wifi, en 4 tablets.

 

Wisselcollecties: wisselcollecties MINI (leraars, onthaalmoeders) en wisselcollecties MAXI (scholen).

 

En verder …

bib aan huis: thuisdienst voor minder mobiele lezers

kinder- en jeugdjury (september - maart)

filmavonden (november - februari)

jeugdboekenmaand (maart)

digitale week (oktober)

bibliotheekweek voor volwassenen (oktober)

rondleidingen voor scholen en verenigingen

ondersteuning activiteiten van verenigingen